БУРЯТА

БУРЯТА
от У.Шекспир

27 септември 2014, събота, 19 часа

ПРЕМИЕРА

Сцена ФИЛИАЛ

 

Постановка – Ст. Радев ГЕК

TOP