Драконът е убит, да живее Градоначалникът!

 

Източник: https://www.kultura.bg/